piątek, 27 stycznia
Shadow

Aktualności

Czym jest świadectwo energetyczne budynku i po co się je wykonuje?

Czym jest świadectwo energetyczne budynku i po co się je wykonuje?

Aktualności
Powstające obecnie domy są budynkami charakteryzującymi się wysoką efektywnością energetyczną. Jednak nie zawsze tak było i wiele funkcjonujących gospodarstw domowych to budynki o bardzo słabych parametrach energetycznych. Wpływa to na ilość zużywanej energii, a co za tym idzie, koszty i zanieczyszczenie środowiska. To, w jakim stanie jest dany budynek, można zweryfikować za pomocą audytu energetycznego. Na jego podstawie wydawane jest świadectwo energetyczne, które opisuje charakterystykę danego budynku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czym jest świadectwo energetyczne, po co się je wykonuje i czy jest to obowiązkowe, zachęcamy do przeczytania artykułu. (więcej…)
Czy UE zakaże pieców gazowych w 2029 roku?

Czy UE zakaże pieców gazowych w 2029 roku?

Aktualności
W 2029 roku Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz instalacji pieców węglowych, olejowych, ale także pieców gazowych w nowych budynkach, co z pewnością jest dużym zaskoczeniem dla wielu ludzi. Ma być to realizowane na cele unijnej polityki klimatycznej w ramach pakietu Fit for 55, którego założeniem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a docelowo uzyskanie neutralności klimatycznej dla całej UE w 2050 roku. Zacznijmy od początku... Źródłem największych zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie budynków mieszkalnych. Jak wykazały badania Krakowskiego Instytutu Ekonomii Środowiska oraz Polskiego Alarmu Smogowego przeprowadzone w 2020 roku, ponad 50% domów w Polsce ogrzewana jest węglem, gazem ok. 24%, a biomasą 19%. Ogrzewanie budynków mieszkalnych wykorzystując Odnawi...
Czym jest uchwała antysmogowa?

Czym jest uchwała antysmogowa?

Aktualności
Uchwała antysmogowa zawiera nakaz wymiany starych kotłów, pieców i kominków. W skrajnych przypadkach, rozporządzenie wprowadza zakaz palenia węglem lub drewnem. Uchwała antysmogowa została podzielona na poszczególne regiony Polski i dla każdego z nich obowiązuje indywidualna wersja rozporządzenia, dla poszczególnych województw i miast często różnią się od siebie. Uchwały antysmogowe wprowadzono w 13 województwach. Sprawdź kiedy uchwała antysmogowa wejdzie w życie dla Twojego województwa. Uchwała antysmogowa - zasady obowiązujące w województwie Dolnośląskim: Dla przykładu, w województwie dolnośląskim wprowadzono trzy osobne rozporządzenia. Pierwsze z nich dotyczy samego Wrocławia. Uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na terenie Wrocławia wprowadza zakaz ogrze...
Rejestracja źródeł ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków

Rejestracja źródeł ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków

Aktualności
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała w wyniku ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych rozporządzeń. Jej głównym założeniem są deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości. Dotyczą one stosowanego w budynkach źródła ciepła. Jest to jedno z narzędzi dedykowanych do walki z zanieczyszczeniem środowiska. (więcej…)
Dotacje na wymianę ogrzewania i kolektory słoneczne dla mieszkańców Białegostoku

Dotacje na wymianę ogrzewania i kolektory słoneczne dla mieszkańców Białegostoku

Aktualności, Dotacje i dofinansowania
17 maja 2021 roku, mieszkańcy Białegostoku mają możliwość złożyć wnioski na dofinansowanie inwestycji związanej z ochroną środowiska. Na inwestycję to składa się wymiana starego ogrzewania oraz instalacja kolektorów słonecznych. Inwestycje te zostaną realizowane na podstawie zasad zdefiniowanych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Białegostoku. Na inwestycje związane z ochroną środowiska przeznaczono 345 tys. zł Kto może ubiegać się o dotacje? Wnioski o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania oraz instalację kolektorów słonecznych może ubiegać się każda osoba fizyczna. Jaki jest cel dotacji? Jak twierdzi zastępca prezydenta miasta Białystok – Adam Musiuk, Białystok należy do czystych miast, jednak zdarzają się dni, w których normy zanieczyszczenia powietrza są przekro...