piątek, 24 maja
Shadow

Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku?

Kobieta trzymająca zeznania podatkowe aby odliczyć pompę ciepła od podatku
Fot. Źródło: Nataliya Vaitkevich, Pexels

Montaż pompy ciepła wiąże się ze sporym wydatkiem. Użytkownicy często zastanawiają się więc czy mogą w jakikolwiek sposób starać się o zwrot części środków. Co, jeśli rozwiązaniem byłaby możliwość odliczenia pompy ciepła od podatku? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to jest usługa termomodernizacyjna i komu przysługuje oraz czy pompę ciepła można odliczyć od podatku i jak to zrobić — przeczytaj dalszą część artykułu i sprawdź, czy taka opcja istnieje.

SPIS TREŚCI:

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Obecnie już nie tylko ekolodzy, ale także rządowcy zwracają uwagę na poprawę jakości powietrza i redukcję smogu. W tym celu coraz bardziej zachęca się obywateli do montażu alternatywnych form pozyskiwania ciepła. Jednym z takich przykładów jest pompa ciepła, która pobiera dodatnią temperaturę z powietrza lub gruntu, a następnie przenosi ją do instalacji grzewczej takiej jak grzejniki lub ogrzewanie podłogowe.


Dowiedz się więcej >> Współpraca pompy ciepła z grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym


Aby zachęcić do wykorzystywania pompy ciepła w budynkach, rząd ustanowił początkowo premię termomodernizacyjną. Stanowiła ona 20% kwoty kredytu, który użytkownik zaciągnął w celu realizacji modernizacji lokalu. Nie przyniosła ona jednak oczekiwanych skutków, ponieważ zakres premii był niewystarczający.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ulgi podatkowej, która miałaby efektywniej zachęcić osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych domów mieszkalnych. Tak powstała ulga termomodernizacyjna.

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu (przychodu) wydatków, które zostały poniesione na realizację działań termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania, instalacji odnawialnych źródeł energii lub demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego w formie klasycznej, lub jako budynek szeregowy oraz bliźniaczy. Równocześnie taka osoba musi być także podatnikiem podatku PIT i opłacać go według skali podatkowej, która wynosi 17% lub 32%. Inną opcją jest także opłata według 19% stawki podatku liniowego oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać jedynie te osoby, których budynek został już oddany do użytku, a więc nie pozostaje w fazie budowy. Dodatkową zasadą jest fakt, że realizacja inwestycji, która ma zostać objęta ulgą termomodernizacyjną nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Zeznania podatkowe
Fot. Nataliya Vaitkevich, Pexels

Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku i jak to zrobić?

Koszty zakupu oraz montażu pompy ciepła można odliczyć od podatku, ponieważ jest to alternatywna forma pozyskiwania energii cieplnej. Jej działanie ma pozytywny wpływ na środowisko. Wlicza się więc w wytyczne dotyczące założeń termomodernizacji.

Tę czynność należy wykonać w okresie składania corocznego zeznania podatkowego, które dotyczy: 

  • dochodu opodatkowanego wg. skali podatkowej (według stawki 17% – możliwy zwrot podatku do 9 010 zł, według 32% – do 16 960 zł),
  • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym (zwrot możliwy do 10 070 zł),
  • przychodu wynikającego z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

O przyznanie ulgi termomodernizacyjnej możesz się ubiegać, jeśli kwota poniesiona na modernizację nie przekracza 53 000 złotych. Jednak jeśli jest niższa, istnieje opcja, że uda Ci się odliczyć nawet 100% wydatków.

Warto wspomnieć, że przedstawiona powyżej kwota 53 000 zł dotyczy sumy wydatków wszystkich realizowanych działań termomodernizacyjnych. Tak, więc jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem kilku budynków, będzie brana pod uwagę kwota całościowa Twoich realizacji. 


Dowiedz się więcej: Jak zwiększyć wydajność pompy ciepła?


Jeśli skorzystałeś z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, możesz w dalszym stopniu ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną, ponieważ obie możliwości łączą się ze sobą.

W przypadku gdy kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, istnieje także opcja ubiegania się o ulgę. Wówczas można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat. Czas liczy się od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony początkowy wydatek.

Kolejnym z punktów, które musisz spełnić, aby móc ubiegać się o odliczenie pompy ciepła od podatku jest zakończenie inwestycji w terminie trzech lat. Jeśli nie zastosujesz się do tej wytycznej, będziesz zobowiązany do zwrotu ulgi poprzez doliczenie jej wartości do dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym.

Odliczanie pompy ciepła od podatku – Podsumowanie

Już wiesz, że decydując się na zakup pompy ciepła, masz możliwość odliczenia poniesionych wydatków od podatku. Oczywiście, jak w przypadku każdej z ulg, musisz spełnić kilka wytycznych, aby ubiegać się o zwrot kosztów zakupu i montażu pompy ciepła. Jeśli jednak po przeczytaniu powyższego artykułu jesteś pewien, że objęcie ulgą Ci przysługuje, pamiętaj o tej opcji podczas składania kolejnego zeznania podatkowego.