niedziela, 24 września
Shadow

Instalacja pompy ciepła — przepisy prawne i obowiązki użytkownika

Eksploatacja pompy ciepła jest komfortowa i bezobsługowa. Niestety sam proces wykonania inwestycji i montażu, w niektórych przypadkach będzie wymagał naszego zaangażowania. Mowa o formalnościach i obowiązkach, które musi podjąć inwestor. Na szczęście dotyczą one tylko odosobnionych przypadków. W większości sytuacji montaż pompy ciepła nie wymaga naszej ingerencji i tułaczki po urzędach.

Segregatory
Fot. Dokumenty / Źródło: Pexels Pixabay

SPIS TREŚCI:

Formalności związane z montażem pompy ciepła

Na jakie przepisy zwrócić uwagę przed inwestycją w pompę ciepła?

Pierwszym dokumentem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Każda inwestycja budowlana realizowana na danym obszarze musi być zgodna z wymaganiami planu. Warto się zainteresować tym dokumentem, bez względu na to, jaką pompę ciepła będziemy montować. Najprawdopodobniej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie ograniczy w żaden sposób naszej inwestycji, jednak istnieją pewne wyjątki.

Kolejnymi przepisami są te zawarte w Prawie Budowlanym. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 oraz art. 30 tej ustawy montaż pomp ciepła nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Również w tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkami, które omówimy poniżej.


Warto przeczytać: Dofinansowanie do pompy ciepła


Powietrzne pompy ciepła

W tym przypadku sytuacja jest najmniej skomplikowana. Tego rodzaju urządzenia nie wymagają dopełniania żadnych formalności, jeśli nie znajdują się w budynkach lub na obszarze będącym pod ochroną konserwatora zabytków, lub w obszarze Natura 2000.

Jeśli powietrzna pompa ciepła jest instalowana w budynku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, trzeba uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dokonać zgłoszenia lub wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę (w zależności od rodzaju robót).

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne także w przypadku inwestycji na terenie Natura 2000.

Gruntowe pompy ciepła

Pompy ciepła gruntowe to sytuacja nieco bardziej skomplikowana. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, jeśli montując pompę gruntową z kolektorem pionowym, wykonujemy otwory na obszarach górniczych albo poza nimi o głębokości powyżej 30 m, konieczne jest sporządzenie projektu robót geologicznych i zgłoszenie ich do starosty. Starosta ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu.

Oczywiście w przypadku inwestycji na obszarze będącym pod ochroną konserwatora zabytków lub w obszarze Natura 2000, musimy dopełnić stosownych formalności, analogicznie do powietrznych pomp ciepła.

Wodne pompy ciepła

Wykonując wodną pompę ciepła, musimy zwrócić uwagę nie tylko na przepisy prawa geologicznego i górniczego (analogicznie do pomp gruntowych), ale również wodnego. Być może będziemy musieli uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Nie jest ono potrzebne jedynie w przypadku urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód (np. na potrzeby gospodarstwa domowego) z ujęć o głębokości do 30 m.

Formalności związane z rejestrem zabytków i obszarem Natura 2000 są analogiczne do dwóch poprzednich przypadków.

Ekwiwalent CO2 i rejestracja w CRO

Decydując się na pompę ciepła, powinniśmy obliczyć ekwiwalent CO2 wybranego urządzenia. To od tego zależy czy będziemy musieli złożyć odpowiednie, dodatkowe dokumenty oraz zarejestrować pompę w CRO (Centralny Rejestr Operatorów).

Jak wyliczyć ekwiwalent CO2 dla pompy ciepła — przykład

Obliczenie ekwiwalentu CO2 polega na pomnożeniu wagi czynnika użytego w instalacji przez współczynnik GWP. Wartość ekwiwalentu zależy od rodzaju pompy ciepła (monoblok czy split), od ilości wagowej czynnika oraz od jego rodzaju.

Dane dot. wagi czynnika znajdziemy w specyfikacji danego urządzenia. Na potrzeby przykładu, możemy przyjąć, że obliczamy wartość dla pompy monoblok o wadze czynnika wynoszącej 2 kg. Rodzaj czynnika to R32. Współczynnik GWP dla czynnika R32 wynosi 675. W takiej sytuacji ekwiwalent naszego urządzenia będzie wynosił 1350 kg CO2.

W jakim przypadku należy zarejestrować pompę ciepła w CRO?

Pompę ciepła należy zarejestrować w CRO jeśli ekwiwalent wynosi minimum 10000 kg (dla pomp ciepła typu monoblok) lub minimum 5000 kg (dla pomp typu split).

Przeglądy i serwisy techniczne pomp ciepła

Czerwony śrubokręt krzyżowy leżący na stole
Fot. Śrubokręt / Źródło: Steve Johnson by Pexels

Ustawa o f-gazach mówi o tym, że przeglądy techniczne pompy ciepła wymagane są, jeżeli ilość czynnika w układzie przekracza równowartość ekwiwalentu CO2 powyżej 5 ton w urządzeniach typu split, a 10 ton w urządzeniach typu monoblok.


Warto przeczytać: Jak działa pompa ciepła?


Ponadto w przypadku pomp ciepła, które wykorzystują nie mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego (FKW, HFKW), konieczne jest prowadzenie „Książki eksploatacji” instalacji.

Przeglądy i serwisy techniczne pomp ciepła zaleca się robić co roku i należy je zlecać uprawnionym do tego specjalistom. Jest to nie tylko wymóg (w niektórych przypadkach), ale przede wszystkim działanie, które dba o wydajność i niezawodność naszych urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *