piątek, 24 maja
Shadow

Program Czyste Powietrze 2024

Od 22 kwietnia 2024 roku zmieniły się zasady przystępowania do programu Czyste Powietrze, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wprowadzone aktualności mają zapewniać większą ochronę dla wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe działania. Co dokładnie się zmieni? Sprawdź w poniższym artykule.

Kobieta trzymająca pieniądze z dofinansowania.
Fot. Źródło: Karolina Grabowska, Pexels.

SPIS TREŚCI:

Jak otrzymać dofinansowanie z programu — Główne i najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze 2024

Program Czyste Powietrze to ciekawe rozwiązanie dla wszystkich osób, które planują wymianę instalacji grzewczych na te bardziej ekologiczne opcje. Jednak od kwietnia br. tj. 22.04.2024, aby wziąć udział w programie Czyste Powietrze 2024, trzeba będzie dostosować się do nowych wytycznych. Główne zmiany będą dotyczyć trzech obszarów:

 • weryfikacji wniosków na podstawie listy ZUM, czyli listy zielonych urządzeń i materiałów,
 • możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania,
 • nowe zasady dotyczące prefinansowania oraz pełnomocnictwa.

Wybór urządzeń grzewczych z listy ZUM

W nowej wersji programu „Czyste Powietrze 2024” wnioskodawcy będą musieli dokonać wyboru pompy ciepła oraz kotłów (zarówno tych zgazowujących drewno, jak i tych na pellet) z typów urządzeń, które są uwzględnione na liście ZUM. Głównym założeniem jest to, aby montowane instalacje gwarantowały jakość – a więc były odpowiednie pod względem parametrów zawartych w karcie produktu oraz na etykiecie energetycznej.

W zależności od daty istnieją trzy opcje:

 • jeśli wnioskodawca złożył wniosek do 21.04. to nie musi wybierać urządzeń tylko z listy ZUM;
 • jeśli wnioskodawca złożył wiosek od 22.04., a dowód zakupu urządzenia nie przekracza daty 13.06 to także jest możliwość zakupu urządzenia spoza listy ZUM;
 • w przypadku wniosku złożonego od 22.04., ale z datą zakupu urządzenia od 14.06., dotacja będzie uwzględniała jedynie pozycje z listy ZUM.
Pompy ciepla swatt baner

Uzyskanie najwyższego poziomu dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2024”:

W kwestii otrzymania najwyższego poziomu dofinansowania także pojawią się zmiany, ale podobnie jak w przypadku listy ZUM będzie obowiązywał okres przejściowy do 13.06.2024. Głównie zmienią się zasady wnioskowania w zakresie 3 części programu. Osoba ubiegająca się o najwyższe dofinansowanie na dany budynek, w przypadku kolejnych inwestycji będzie mogła się już starać tylko w zakresie podstawowego poziomu wsparcia finansowego.

Opierając się o konkretne terminy, wygląda to następująco:

 • jeśli wnioskodawca złożył wniosek do 21.04., zmiany go nie obowiązują;
 • jeśli wnioskodawca złożył wiosek od 22.04. do 13.06. znajduje się w okresie przejściowym;
 • w przypadku wniosku złożonego od 14.06. wnioskodawca ma jedną szansę na najwyższe dofinansowanie, pod warunkiem że w okresie 22.04 do 13.06 nie otrzymał dotacji z 3 części programu na inne zabudowanie.

Zasady dotyczące prefinansowania oraz pełnomocnictwa

Ostatnia, znacząca zmiana zasad dotyczy kwestii prefinansowania i pełnomocnictwa. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, to warunkiem wypłaty zaliczki na zakup instalacji grzewczej jest złożenie własnoręcznie podpisanej przez wnioskodawcę dyspozycji dot. wypłaty zaliczki. Wymagana jest także kopia faktury zaliczkowej. Oba dokumenty należy dostarczyć do jednostki wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zmiany dotyczą także określenia czasu, w którym należy złożyć wniosek o płatność. Rozlicza on zakres prac, który wynika z umowy zawartej z wykonawcą. Dokument należy złożyć do 120 dni od daty, kiedy została przekazana wykonawcy zaliczka za realizację instalacji nowego urządzenia grzewczego.

Sprawdź też: Obowiązkowe przeglądy pomp ciepła

Na co można otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 2024?

W ramach programu Czyste Powietrze 2024 można skorzystać z dofinansowania na poniżej wymienione działania:

 • wymianę starego pieca (działającego z wykorzystaniem paliwa stałego) na ekologiczny i bardziej efektywny kocioł;
 • wymianę okien i drzwi, na takie, które będą bardziej szczelne;
 • przeprowadzenie modernizacji instalacji grzewczej;
 • ocieplenie budynku;
 • kupno systemu rekuperacji;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dla kogo program Czyste Powietrze 2024?

W programie „Czyste Powietrze 2024” przewidziano dofinansowanie dla trzech grup beneficjentów:

 • dla osób, które chcą skorzystać z podstawowej wersji – są to osoby fizyczne, w których przypadku roczny dochód nie jest wyższy niż 135 000 zł (z jednego źródła dochodu lub zsumowanych kilku źródeł). Ponadto są oni właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub takiego rodzaju budynków, ale wyodrębnionych z lokali mieszkalnych z własną księgą wieczystą.
 • dla osób, które chcą skorzystać z podwyższonej wersji – ich dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie kilkuosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Są to osoby, które spełniają ponadto warunki, takiej jak: bycie właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub takiego rodzaju budynków, ale wyodrębnionych z lokali mieszkalnych z własną księgą wieczystą.
 • dla osób, które chcą skorzystać z najwyższej wersji – ich dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie kilkuosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Są to osoby, które spełniają ponadto warunki, takiej jak: bycie właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub takiego rodzaju budynków, ale wyodrębnionych z lokali mieszkalnych z własną księgą wieczystą.

W kwestii finansowej warto wspomnień o tym, że na lata 2024-2029 przewidziane są nowe środki z unijnego programu FEnIKS. Ich łączna pula wynosi 6,4 mld złotych. Daje to więc szansę na modernizację i wymianę źródeł ciepła ponad 145 tys. kolejnych gospodarstw domowych.

Sprawdź też: Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku?

Ile dofinansowania można otrzymać z programu Czyste Powietrze 2024?

Program Czyste Powietrze w 2024 roku zapewnia 3 poziomy dofinansowań:

 • najwyższy z kompleksową modernizacją – do 135 000 zł, w formie dotacji, dotacji z prefinansowaniem lub pożyczki dla gmin, która służy uzupełnieniu finansowania dla beneficjentów.
 • podwyższony – do 99 000 zł, w formie dotacji, dotacji z prefinansowaniem, dotacji w celu spłaty części kredytu bankowego lub pożyczki dla gmin.
 • podstawowy – do 66 000 zł w formie dotacji lub dotacji w celu spłaty części kredytu bankowego.

Dodatkowo można ubiegać się o dofinansowanie audytu energetycznego w kwocie 1 200 zł.