piątek, 24 maja
Shadow

Czym jest uchwała antysmogowa i kogo obowiązuje?

Uchwała antysmogowa zawiera nakaz wymiany starych kotłów, pieców i kominków. W skrajnych przypadkach rozporządzenie wprowadza zakaz palenia węglem lub drewnem. Uchwała antysmogowa została podzielona na poszczególne regiony Polski i dla każdego z nich obowiązuje indywidualna wersja rozporządzenia, dla poszczególnych województw i miast często różnią się od siebie. Uchwały antysmogowe wprowadzono w 13 województwach. Sprawdź kiedy uchwała antysmogowa wejdzie w życie dla Twojego województwa.

Smog - dym z kominów nad miastem
Fot. źródło: Pexels, Pixabay

SPIS TREŚCI:

Uchwała antysmogowa – zasady obowiązujące w województwie Dolnośląskim

Dla przykładu, w województwie dolnośląskim wprowadzono trzy osobne rozporządzenia dotyczące uchwały antysmogowej. Pierwsze z nich dotyczy samego Wrocławia. Uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na terenie Wrocławia wprowadza zakaz ogrzewania węglem i drewnem. Wyjątkiem są kominki rekreacyjne oraz mieszkańcy, którzy nie mają technicznych możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej.

Aktualnie, we Wrocławiu nie można już spalać węgla kamiennego, brunatnego, mułu i flotokoncentratu, który według deklaracji producenta zawiera ziarno poniżej 3 mm i drewna o wilgotności powyżej 20%. Mieszkańcy Wrocławia od 1 lipca 2024 będą zmuszeni wymienić kotły i piece, które nie spełniają wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012.

Kolejne dwie strefy obejmują miejscowości uzdrowiskowe i resztę województwa dolnośląskiego. W wielu kwestiach, zasady w nich obowiązujące pokrywają się z tymi panującymi we Wrocławiu.

Uchwała antysmogowa – zasady obowiązujące w województwie Kujawsko – Pomorskim i Lubelskim:

Kujawsko-pomorska uchwała antysmogowa jest jednolita dla całego województwa. Okres przejściowy zakłada dwa warunki:

  • Kotły niespełniające wymogów żadnej z klas emisji (3, 4, ani 5.) oraz piece i kominki niespełniające wymogów Ecodesign mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2024.
  • Kotły klasy 3 i 4 mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2028.

Podobny okres przejściowy obowiązuje w województwie lubelskim. W tym przypadku jednak kotły bezklasowe oraz 1 i 2 klasy trzeba wymienić do końca 2023 roku a kotły 3 i 4 klasy mogą być używane do końca 2027 roku.

Uchwała antysmogowa – zasady obowiązujące w województwie Łódzkim:

W województwie łódzkim, zgodnie z zapisem uchwały antysmogowej od 2018 roku nie można spalać:

  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,
  • mułu, flotokoncentratu i mieszanek z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego,
  • drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

Mieszkańcy województwa łódzkiego do 1 stycznia 2027 będą musieli wymienić kotły i piece spełniające wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Tak kształtują się uchwały antysmogowe w wybranych regionach. W pozostałych obszarach rozporządzenia są bardzo zbliżone do powyższych. Ogólnym założeniem jest wyeliminowanie kotłów niższych klas i przejście na źródła ciepła wysokiej efektywności energetycznej.

Kto musi dostosować się do przepisów uchwały antysmogowej?

Do rozporządzeń ustawy antysmogowej muszą dostosować się właściciele instalacji energetycznych o mocy do 1 MW, innych niż energetyczne o mocy do 0,5 MW, a także instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych w ilości do 50 Mg. Ponadto przepisy obowiązują instalacje do chowu lub hodowli zwierząt.


Sprawdź: Czym zastąpić stary piec węglowy (tzw. kopciucha)?


Jakie kary grożą za niedostosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej?

Za niestosowanie się do wprowadzonych przepisów uchwały antysmogowej dla danego województwa lub obszaru będą udzielane pouczenia lub wystawiane mandaty karne w wysokości nawet do 5 000 zł w trybie natychmiastowym!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *