niedziela, 24 września
Shadow

Rejestracja źródeł ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstała w wyniku ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych rozporządzeń. Jej głównym założeniem są deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości. Dotyczą one stosowanego w budynkach źródła ciepła. Jest to jedno z narzędzi dedykowanych do walki z zanieczyszczeniem środowiska.

Dokumenty
Fot. Mohammad Denish | Źródło: Pexels

SPIS TREŚCI:

Rejestracja źródła ogrzewania do CEEB – czy jest obowiązkowe i kiedy należy to zrobić?

Właściciele nieruchomości mają na zgłoszenie swojego źródła ciepła 14 dni (od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła) lub 12 miesięcy (od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022).

Zgłoszenie / rejestracja źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) jest obowiązkowa. Za jego brak lub niedotrzymanie powyższych terminów będą groziły kary grzywny.

Jak zgłosić źródło ogrzewania do CEEB?

Tak jak w przypadku większości zgłoszeń i deklaracji, źródło ogrzewania możemy zgłosić do CEEB na dwa sposoby:

 • Elektronicznie – formularz znajduje się na stronie zone.gunb.gov.pl. Do wypełnienia deklaracji niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.
 • Odręcznie – tak wypełniony formularz należy wysłać pocztą albo doręczyć osobiście do właściwego ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.

Deklaracja wymaga podania takich informacji jak: metryka budynku, rodzaj zainstalowanego źródła ciepła, funkcja źródła ciepła. W przypadku kotła należy podać jego klasę i rodzaj stosowanego paliwa.

Kto powinien zgłosić źródło ogrzewania do CEEB?

Deklaracje dotyczącą źródła ogrzewania do CEEB powinien złożyć każdy właściciel budynku mieszkalnego (w przypadku budynków wielorodzinnych powinien być to zarządca) lub niemieszkalnego. Zatem obowiązek obejmuje zarówno właścicieli domów, jak i lokali usługowych, instytucyjnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Jakie źródło ciepła zgłosić do CEEB?

Nowelizacja ustawy jasno określa jakie źródła ciepła muszą być zgłoszone do CEEB. W deklaracji należy uwzględnić między innymi:

 • sieć ciepłowniczą,
 • kocioł grzewczy na paliwa stałe,
 • piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno),
 • kominki na paliwo stałe,
 • kocioł olejowy,
 • gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy,
 • kominek gazowy,
 • grzejniki gazowe,
 • nagrzewnicę gazową,
 • promienniki gazowe,
 • trzony kuchenne,
 • piecokuchnię,
 • kuchnię węglową,
 • pompy ciepła,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego,
 • kolektory słoneczne.

Z najnowszych doniesień wynika, że do CEEB należy zgłosić również instalację fotowoltaiczną. Ponadto trzeba przypomnieć, że CEEB będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW, co za tym idzie, zgłoszeniu podlegają również piecyki (np. typu koza) w domkach letniskowych i altanach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *