niedziela, 24 września
Shadow

Program „Czyste Powietrze 2020” – Nowe zasady!

Intencją powstania programu „Czyste Powietrze” jest walka ze smogiem, który w szczególności w okresie jesienno-zimowym jest ogromnym problemem w Polsce. Program ma także pomóc w wypromowaniu i rozpowszechnieniu korzystania z darmowych, odnawialnych źródeł energii. Ze względu na złożone formalności i związane z tym problemy, od kwietnia 2020 roku wchodzą w życie zmiany do programu „Czyste powietrze 2020”. Odtąd zasady otrzymania dotacji są uproszczone, a sam czas rozpatrywania wniosków znacznie skrócony. Szczegóły poniżej.

Program Czyste Powietrze – aktualizacja kwiecień 2020

Beneficjenci programu zostaną podzieleni na trzy grupy według kryterium dochodowego:

  1. Pierwszą grupą są osoby deklarujące dochody w formie oświadczenia. Kwalifikują się do niej osoby nie przekraczające 100 000 zł dochodu, a kwota dofinansowania wyniesie 20 000 zł.
  2. Drugą grupą są osoby nie przekraczające 1400 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego lub 1960 zł do jednoosobowego. Kotwa dofinansowania w tym przypadku może wynieść do 32 000 zł lub do 60% inwestycji.
  3. Osoby należące do tej grupy mogą dostać pełne sfinansowanie inwestycji (maksymalnie do 53 tys. zł). W tym przypadku, wnioskodawcy otrzymają świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu „StopSmog” realizowanego we współpracy z gminami.

Kolejną zmianą jest pomoc jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programu. Będą odpowiedzialne za wydawanie zaświadczeń uprawniających do zwiększonego finansowania. Wnioski zostały uproszczone. Od teraz nie ma konieczności podawania danych technicznych i zaświadczeń o wysokości dochodów, ponieważ ich wysokość będzie przedstawiana w postaci oświadczenia. Kolejną pozytywną zmianą jest znaczne skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z aż 90 do 30 dni.

Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2020”, będzie można składać poprzez stronę internetową gov.pl co jest bardzo dużym ułatwieniem dla wnioskodawców. W programie swój udział będą miały również banki, które będą udzielać pożyczek oraz kredytów będących finansowaniem uzupełniającym. Jest także możliwie połączenie dotacji z programu „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd” – dofinansowanie na fotowoltaikę. Będzie można otrzymać do 5 000 zł na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej. Aby wziąć udział w dofinansowaniu w ramach obu programów, wystarczy złożyć tylko jeden wniosek.

W programie „Czyste Powietrze” promowane będą inwestycje mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Technologie takie jak: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła mogą być promowane specjalnymi bonusami.

Osoby, które wymieniły wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, również będą mogły liczyć na dofinansowanie. Kwota ta będzie mogła wynosić do 10 000 zł lub do 15 000 w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego dofinansowania. Program ten więc obejmuje nie tylko przyszłe inwestycje, ale także te trwające i zakończone. W tym przypadku warunkiem skorzystania z dofinansowania będzie rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.